Orākuls
Vecuma ierobežojuma brīdinājums!
Šis ir forums pieaugušiem cilvēkiem.
Tas nozīmē, ja tev vēl nav 18 gadu,
gaidīsim tevi savā pulkā vēlāk Smile
Pārkāpuma gadījumā tavi vecāki tiks informēti! Orakuls

Garīgā brieduma un pašapziņas brīdinājums!
Ja nespēj pastāvēt par savu viedokli bez garīga disbalansa,
kā arī apzinies, ka sev netīkamas diskusijas rezultātā nespēj patstāvīgi pamest forumu;
Tev reģistrēšanās ir aizliegta!

Orakuls

Join the forum, it's quick and easy

Orākuls
Vecuma ierobežojuma brīdinājums!
Šis ir forums pieaugušiem cilvēkiem.
Tas nozīmē, ja tev vēl nav 18 gadu,
gaidīsim tevi savā pulkā vēlāk Smile
Pārkāpuma gadījumā tavi vecāki tiks informēti! Orakuls

Garīgā brieduma un pašapziņas brīdinājums!
Ja nespēj pastāvēt par savu viedokli bez garīga disbalansa,
kā arī apzinies, ka sev netīkamas diskusijas rezultātā nespēj patstāvīgi pamest forumu;
Tev reģistrēšanās ir aizliegta!

Orakuls
Orākuls
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

+10
Cilvēks
finfun
Melns
ursus
Orākuls
Sviestc
jim-beam
zZveers
Dzvile
Edgars
14 posters

Lapa 1 no 5 1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Orākuls Svētdena 28 Aprīlis 2013, 13:52

Ir ļoti patīkami, ka šī foruma dalībnieki ir apveltīti ar dažādiem izteiksmes talantiem,
caur kuriem tie ik dienu uzrunā un pārsteidz Tevi, lasītāj!

Varbūt Tev arī ir ko teikt?
Izvēlies sev tīkamo izteiksmes veidu:

Daiļliteratūra iedalās:

epika jeb proza
lirika jeb dzeja
drāma jeb dramaturģija
liroepika
Katrs daiļliteratūras veids iedalās vairākos apakšveidos jeb žanros.

Pie prozas pieder romāns, novele, īsais stāsts, garais stāsts, eseja, literārā pasaka, miniatūra, humoreska, tēlojums, apraksts.
Stāsta centrā ir 1 vai dažu cilvēku rīcība vienā vai dažās epizodēs; tas ir it kā viens fragments no tēlotās personas dzīves, kura nav parādīta ne pirms tam, ne arī pēc tā.
Miniatūra ir neliela apjoma darbs ar pārdomu raksturu, tai raksturīga tēlainība, tajā ir gan vēstījums, gan pārdzīvojums.
Humoreska ir neliela apjoma prozas sacerējums, kurā izpaužas labsirdīgi zobgalīga attieksme pret cilvēka rakstura īpašībām vai dzīves parādībām.
Novele ir neliela apjoma prozas sacerējums, kam raksturīgs spraigs sižeta risinājums ar neparastu notikumu centrā, nereti ar negaidītu atrisinājumu.
Mākslinieciskais apraksts ir prozas paveids, kam pamatā dokumentalitāte. Aprakstam ir gan parastā stāstījuma, gan vēstules, dienasgrāmatas, gan cita forma. Aprakstam var būt gan daiļliteratūras, gan arī publicistikas iezīmes.
Eseja (nosaukums radies no franču domātāja Mišela de Montēņa grāmatas nosaukuma „Essae”) ir neliela apjoma darbs: apcere par kādu zinātnisku, filozofisku, publicistisku, īpaši par literatūras un mākslas problēmu.
Literārā pasaka ir konkrēta rakstnieka prozas sacerējums, kas stāsta par izdomātiem, bieži vien neiespējamiem notikumiem.
Romāns ir izplatītākais prozas žanrs, kas attēlo plašākas un dziļākas laikmeta un dzīves kopsakarības, sniedz filozofiski vispārinātu pasaules ainu. Romānā darbojas daudz personu. Romāns pēc paveida var būt vēsturiskais, psiholoģiskais, filozofiskais, biogrāfiskais, kriminālromāns, zinātniski fantastiskais, sadzīves, sociālais, dēku jeb avantūras, ceļojumu u.c.
Tēlojums – lirisks, emocionāls apraksts.
Feļetons – parasti īss humoristisks vai satīrisks raksts, kas publicēts periodikā un kurā izsmietas kādas personas vai notikumi sabiedriskajā dzīvē.

Drāma jeb dramaturģija iedalās traģēdijā, komēdijā un drāmā (šaurākā nozīmē):
Traģēdija – dramatiska luga, kurā varonis ir nesamierināmā konfliktā ar neuzvaramu pretspēku un cīņā ar to iet bojā. Traģēdija ir vissenākais dramaturģijas žanrs. Žanram ir vairāki paveidi: likteņtraģēdija, raksturu traģēdija, romantiskā traģēdija, vēsturiskā traģēdija un universālā traģēdija.
Komēdija – jautra, dzīvespriecīga luga, kurā izsmieti sabiedrības dzīves, sadzīves vai atsevišķa cilvēka trūkumi, atklājot raksturos un to darbībā komisko. Komēdija tēlo cilvēciskās vājības, kas izraisa nevis līdzcietību, bet smieklus.
Satīriskā komēdija ir senākas komēdijas paveids. Tās aizsākumi meklējami antīkajā literatūrā. Satīra vērsta pret personu, tās rakstura negācijām vai pret personu grupu.
Sadzīves komēdijā tēloti ikdienišķi notikumi, kas raksturīgi kādai sabiedrības nošķirai un kavē tās attīstību. Šādās komēdijās izsmej pašmērķīgus materiālus centienus, naudas radītu augstprātību un uzpūtību.
Liriskā komēdija parāda tēlu jūtas, noskaņas, iekšējo pasauli. Tajā nav satīras, smiekli nav iznīcinoši. Komikas objekts ir pretrunīgi iekšēji pārdzīvojumi.
Drāma (šaurākā nozīmē) – drāmā aplūkoti nozīmīgi sižeti, taču tie tuvināti reālajai īstenībai, tā ir luga, kurā attēlota galvenokārt cilvēka privātā dzīve konfliktā ar sevi vai sabiedrību. Atšķirībā no traģēdijas konflikti mēdz būt atrisināmi bez traģiska iznākuma. Drāmā netiek tēloti asi kontrasti, izcili raksturi un bezizejas situācijas. Drāma radusies romantisma laikā, bet kopš 18. gs. otrās puses drāma sazarojas vairākos paveidos: šķir psiholoģisko drāmu, romantisko drāmu, lirisko drāmu, pilsonisko drāmu u.c.
Psiholoģiskā drāma atveido tēlu iekšējo dzīvi, raksturu attīstību un kaislības. Šeit redzama tēlu savstarpējo attieksmju sarežģītība, cilvēku tuvināšanās un atsvešināšanās, ilgas pēc sapratnes.
Romantiskās drāmas centrā ir neikdienišķs cilvēks, kas protestē pret utilitāru dzīvi un dvēseles noplicinātību. Galvenais varonis nesamierinās ar pasaules nepilnībām. Viņam raksturīgs maksimāls jūtīgums, noslēgšanās sevī.
Liriskajā drāmā atveidota emocionāla pasaules izjūta, cilvēka tieksme pēc neparastā - skaistuma, laimes. Šeit valda dvēseliskums. Liriskā drāma ir savdabīga, intīma saruna īpašā atmosfērā un tēlainā valodā.

Pie dzejas savukārt pieder elēģija, romance, oda, himna, haiku, tanka, sonets, idille, rondo, epigramma u.c. paveidi.
Elēģija ir viens no galvenajiem lirikas žanriem. Parasti tā tiek rakstīta jamba formā, tai ir skumja noskaņa. Elēģijā parasti ir mīlestības motīvs, tiek izteikti personiskie emocionāli iespaidi
Sonets bija populārs renesancē, romantismā un modernismā. Soneta izveides pamatā ir itāliešu un franču dzejas tradīcijas.
Oda ir cildinošs, svinīgs dzejolis, kas veltīts kādam nozīmīgam notikumam vai personai. Senajā Grieķijā jebkura lirikas forma, kas bija paredzēta mūzikas pavadīšanai (tai skaitā kora dziedāšana), tika saukta par odu.
Himna (vārds cēlies no sengieķu valodas vārda humnos) un nozīmē „dziesma kā slavinājums vai pateicība Dievam”. Valsts himna ir patriotiska muzikāla kompozīcija, kas ar likumu ir atzīta par valsts oficiālo nacionālo dziesmu. Līdz ar ģērboni un karogu tie ir galvenie nacionālas valsts simboli. Himnas atskaņo valsts svētkos, svinīgos pasākumos, starptautiskās sacensībās, olimpiskajās spēlēs.
Idille (no sengrieķu valodas eidyllion - glezniņa) ir īsa poēma, kurā atveido vieglas, saulainas dzīves ainas, novēršanos no nemiera un rūpēm. Idille aicina baudīt dabu, rast mieru vienkāršībā un vienpatībā.
Tanka ir sena japāņu dzejas forma, kas radusies apmēram 7.gadsimtā. Tas ir piecu rindu bezatskaņu pants, kuram pirmajā un trešajā rindā ir piecas zilbes, bet pārējās septiņas. Tankā kopā ir 31 zilbe (5-7-5-7-7). Galvenā atziņa tiek pausta pirmajās trijās rindās, nākamajās divās – tikai noskaņa vai vispārinājums. Tankas tematika parasti ir saistīta ar mīlu, dabu.
Haiku jeb haika ir radusies Japānā. Haikai jeb trīsrindei ir raksturīga īpaša īsa bezatskaņu dzejas forma, kas savas uzbūves ziņā līdzinās tankai, tikai bez divām pēdējām rindām. Tā sastāv no 17 zilbēm, veidojot 5 – 7 – 5 zilbju trīsrindi. Haiku ir japāņu kultūras neatņemama sastāvdaļa.
Romance – neliels lirisks mīlestības dzejolis.
Epigramma – īss, asprātīgs dzejolis, kurā izsmieta kāda persona vai tās īpašība.
Veltījuma dzejolis – sacerēts kādai ievērojamai personai pat godu vai notikumam.Pēc tematiskā principa lirika iedalās: sabiedriskā (patriotiskā), filozofiskā, intīmā, dabas lirikā.
Pēc autora valodiskās pašizpausmes lirika iedalās:
- meditatīvā - reflektējošā es formā izteikta dzeja; tā ir visliriskākā, subjektīvākā lirika;
- meditatīvi tēlojošā – sevis izpausmes izsaka aprakstošā attēlā;
- narratīvā (stāstošā) lirika, kas izvērsti attēlo kādu norisi;
- oratoriskā (manifestējošā) - sabiedrību ierosinošā dzeja;
- melodiskā (dziesmu) lirika;
- polifoniskā lirika.Liroepikas iedalījums ir eposs, balāde, poēma, fabula, sāga.
Fabula - viens no senākajiem domāšanas veidiem kā arī vārda mākslas veidiem. Tas ir izdomāts stāsts, kas atspoguļo īstenību, īss alegorisks vēstījums – parasti ar pamācošu nobeigumu. Fabulas uzbūve ir ievads, nodoms, darbība un negaidīts atrisinājums. Nodomi parasti ir alkatība, bailes, godkāre, lētticība u.c. Fabulas dzimtenē Grieķijā 4.gs.p.m.ē. fabulas kļuva par mācību literatūru.
Eposs (radies no sengrieķu vārda un nozīmē „vēstījums”) ir saistošā valodā rakstīts darbs ar vēstījošu (episku) saturu par nozīmīgiem vēsturiskiem, leģendāriem vai mitoloģiskiem notikumiem un varoņiem.
Balāde ir dzejisks vēstījums, kurā pausts kāds ārkārtējs notikums ar traģisku izskaņu. Balādē saistošā valodā pausti autora emocionālie pārdzīvojumi.
Poēma ir sacerējums, kas vārsmotā valodā apdzied svarīgus, izšķirošus brīžus atsevišķa cilvēka, kāda sociālā slāņa vai veselas tautas dzīvē. Poēma atspoguļo būtiskākos procesus, kas norisinās sabiedrībā un cilvēka apziņā. Plašākas episkas dziesmas sauc par tautas eposiem.


Vai radi jaunu izteiksmes veidu un raksti sev pieņemamā literārā formātā! Nāc!


Pēdējo reizi labojis Orākuls Svētdena 28 Aprīlis 2013, 22:05; labots 4 reizes

_________________
Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Orakulmusha.sized
Orākuls
Orākuls
Admin

Number of posts : 43525
Foruma reputācija : 103861
Join date : 23.02.13
Dzīvesvieta : Paradīze

https://orakuls.forumotion.com

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Edgars Svētdena 28 Aprīlis 2013, 20:59

Visvariona80 atklāsme

Gadījās pēc vakariņām vēlām,
Garlaicības dziļi māktam,
Gētes Faustu rokā tvert,
Lēnu garu lapu lapām vērt.

Centos iedziļināties it visās vārsmās,
Ko man rakstnieks priekšā lika,
Tomēr cenšoties cik nākās,
Tas murgojums man saprotamāks nepalika.

Tamdēļ nolēmu pēc krietna laika
Arī savu murgojumu visiem sniegt,
Lai pat tie, kam adresē ir iela Tvaika,
Vienaldzīgi nepaliek...

Dārgo Lasītāj, visu turpmāk pieminēto varoņu vārdi un notikumi ir izdomāti vai nosapņoti, jebkāda veida notikumu sakritība ar reālajā dzīvē esošie notikumiem un personām ir:
1)nejaušība
2)Tavas slimīgās fantāzijas auglis.Nav Smieklīgi Nemaz, Faust!

Traģēdija ”DINAMISKAIS”

I aina – Ikdiena

Vakars, līņā, lēnām satumst.
Ielās arvien mazāk ļaužu, pa kādam vientuļniekam dodas savās gaitās.
Divi stāv tramvaja pieturā.
Viens no tiem, tverdams tabakdozi, vēršas pie otra.

Apstarotais

Cienīgs Ceļabiedr, ak jel,
Vai tu spēj man izlīdzēt?
Izdevās ar savām kluinām rokām
Šodien visas špickas izmērcēt,
Tomēr tabakdevas prasās,
Raujies pušu tu vai nē,
Esi lādzīgs, nesip prātu,
Tuvāk nāc un piepīpē!

Bēdbūdis

Špickas līdzi nenēsāju,
Tomēr gribu izručīt,
Lasīju reiz laukavīzē
Kā no bruģakmeņa dzirksti uzčiņīt

Bēdbūdies iziet no pieturas, paceļ divus akmeņus, un sparīgi sāk dauzīt vienu pret otru, kamēr arī izdodas aizpīpot.
Pēkšņi netālu atskan metāliska graboņa, kas ar katru brīdi kļūst jo skaļāka.
Abi pieturā stāvošie pamana kādu vīru, kurš stumj baudāmo motociklu Iž Plaņeta.

Bēdbūdis

Eh, kā dažiem veicas dzīvē
Ir mocīts savs, ir citas lietas,
Un nav jāpavada stundas,
Nīkstot šādās pieturās.

Acīmredzams tikai fakts,
Ka stūmējs nav pie prāta ticis,
Pie izpūtēja skārda tara sieta,
Bet šis fakts tam nepamanīts pa-licis.

(Bēdbūdis vēršas pie stūmēja)

Paklau Saimniek, dulns vai esi,
Tās bundžas tak pret bruģi tresī.
Un to tresīšanās skaņa,
Maigi sakot, mani besī!

Motocikla stūmējs apstājas iepretim pieturai, paceļ galvu stāvošo virzienā, un nopēta tos.
Pēc brīža arī uzrunā.

Apskaustais

Aizver muti, muļķais skaudēj,
Turi lūpas cieti, cieti.
Redzams, verotiesi tavā ģīmī,
Ka tādu moci Tev ne-atļautiesi.

Un ja reiz esmu darbu veicis,
Bundžas rorei klāti sējis,
Tātad tas ir vajadzīgs,
Lai uzlabotu gaitas īpatnīb’s

Pie pieturā esošajiem pievienojas kāds papiņš ar dēlu.

Apstrāvotā Dēls uz Apskausto

Kādas nu vēl gaitas īpatnības
Stumjot, bundžas uzlabo?
Vai tu vari savus vārdus
Kā zinātniski pamatot?

Apskaustais uz Apstrāvotā Dēlu

Skauģu bars, it nekas vairāk
Sapūlcējies vienuviet,
Kā gan savādāk man radīt dzirksti,
Ja ne bundžas klāti sienot?

Ar degvielu vēl nepietiek,
Lai izbaudītu braucamprieku.
Vai tev varbūt, puišel, liekas,
Pietiek tik ar benzīn vien?

Apstarotais, Bēdbūdis, Apstrāvotais un Apstrāvotā Dēls korī

Дело было в не бабине, а мудак седел в кабине

Apskaustais Apstrāvotajam

Paskat, paskat, cik tāl esam,
Atceros es tevi, skaudēj,
Mūždien tev kas nepatīk,
Kamdēļ tagad dēlu virsū rīdij?

Apstrāvotais

Velti mums te diskutēt,
Nesaprotam sen viens otru,
Labāk dodies dzīvē tālāk,
Lai tev veiksmīgs ceļa vējš.

Apskaustais nicīgi paskatās ļaužu virzienā, un, stumdams Ižu, dodas savās gaitās. Viena no skārdenām, it kā nejauši, atsienas un paliek uz ielas.
Pie pieturā esošajiem pienāk arī Slidenais.

Slidenais

Sveiciens visiem labiem ļaužiem,
Kas ik vakaru te dirn.
Arī es te nāku daždien,
Nobaudīt kād’ alus šķirn’.

Bēdbūdis

Kad veselā miesā top vesels bārs,
Nez kapēc kļūstu uz dušu es kārs.

Apstrāvotais

Cilvēki dažādi izpriecas arī,
Kādam uz dušu velk, citam ierīt.

Apstarotais

Nu kāda gan duša, kāda gan rīšana,
No alus tas labums tik vien kā mīzšana.
Bet neesiet skopi, ielejiet ar,
Un stāstiet, kur dāmas zudušas šo-vakar!

Slidenais

Bij reiz te dzīve, mūsu pieturā,
Ij dāmas te bij, ij rotaļas ar.
Tas laiks gan sen jau ir pagājis,
Kāds nezināms spēks visas aizbiedējis.
Bet galvenais saņemties, iedzert sīvo,
Kas pierod pie mainīgā, tam vieglāk dzīvot.

Pieturā esošie apklust, dzirdama matora rūkoņa, no likteņupes puses pieturai tuvojas motorollers Čezeta, uz tā cilvēks īstena latvieša svarā. Aiz viņa, pasažiera vietā kāda knapi pamanāma būtne.
Motorollers pārbrauc pār nomesto skārdeni un piestāj pie ļaudīm.

HamBurgManns

Labas dienas še visapkārt,
Atvedu jums sabiedroto.
Pats gan tagad tālāk došos,
Man vēl rores jānokrāso

Pasažieris nokāpj no Čežetas, un iet pie pārējiem,
Motorollers aizbrauc.

Apstrāvotais uz pasažieri

Sveiciens biedram, kas ar labu nāk,
Mūsu nesto šmigas kalnu pa-pildināt.
Kaut kur iepriekš esi manīts agrāk,
Saukšu tevi es par Uzpūtīgo labāk.

Uzpūtīgais

Sveiki, sveiki biedri mani,
Kur ir aitas, tur ar gani.
Esiet jauki, ieprieciniet,
Lukšurīgi izklaidējiet!

Slidenais

Ja jau reiz pie mums tu nāc,
Savu artavu ar vēlmi atstāt,
Nekavējies lieki, sāc,
Ar mumsīm kopā padziedāt!!!

Visi pieturā esošie uzsāk jautru dziesmu dziedāšanu, un lustīgi dejo ap soliņu.
Pa pretējā virziena sliežu klātni tuvojas caurās grīdas tramvajs, kuru vada Naktsputns.
Tramvaja pietur pieturā, izlaiž pasažierus un dodas prom, pēc saraksta.

I ainas beigas.II aina – TTT jeb T3

Pretējā pietura.
Naktsputna atvestie izklīst.
Trīs skinhedi – Klaipēdietis, Gailene Torsene un Panda Haldeksis paliek uz vietas.

Klaipēdietis

Paklau džeki, man te bazars,
Ko ar jumsīm sabīdīt,
Pirms mēs ejam pāri ielai,
Tos dīvaiņus ob-tavarīt.

Paaudžu paaudzes mainījušās,
Ražošana attīstās,
Prātoju pie sevis ilgi,
Ko gan iesākt man šobrīd.

Savu veco, mīļo dēli
Atdevu es pārstrādei(i),
Prātoju par skrituļdēli
Ar četriemi riteņiemi!

Panda Haldeksis

Varu es tev palīdzēt,
Neliegt savu padomiņ’,
Tik svarīgs aspekts jāzin man,
Cik viegli vadāms dēlis plānots gan.

Gailene Torsene

Vadāmība viena lieta,
Tomēr ir kas svarīgāks.
Vai esi izvēlējies vietu,
Kur dēļosi ik brīvu dienu?

Ja slīpēsi tu tikai bruģi,
Tad derēs prastāks risinājums,
Bet ja dosies nost no ceļa,
Tad jāzin tev ir šāda ģēla.

Ir jāmāk plānot pāris lietas,
Par to, kas vilkmi-stumdi kontrolēs,
Kurš gumijotais ripul’s,
Pie slīdes pirmais palīdzēs.

Bet, ja vēlies galīgs ekstrēms būt,
Pret mērci tavās biksiņās,
Neviens haldextorsens nelīdzās,
Tik pampers aktiv noderēs.

Klaipēdietis

Daudz ko varu vēlēties,
Bet ne visu maciņš man spēj atļauties,
Tamdēļ savās prasībās
Būšu vienkārš es, un prātīgs.

Pats jau arī bieži lasu
Tehniskās es liter’tūras,
Tamdēļ teikti nevarētu,
Ka nezinošs, bez pieredzes.

Bet runājot par ekstrēmlietām,
Vēlos visus informēt,
Ka katram, kurš man ieteiks pampers,
Tā saturu vaj’g ģīmī iesmērēt.

Panda Haldeksis

Vīri, vīri, tik bez naida,
Atraduši ar ko biedēt.
Labāk Klaipēdieti stāsti,
Kā tu plāno apkārt vibrēt?

Klaipēdietis

Viss man zināms ir jau tagad,
Kuras paaudzes, kurus bloķus savam dēlim uzstādīt.
Bet nu šādu informācij’
Nevēlos es kuram katram infantilam iedalīt.

Gailene Torsene

Centies, pūlies, dari visu,
Lai sav’ biedru izručītu.
Tikai paldies vietā lemts man saņemt draudus,
Saņemt sejā netīkamus smārdus.

Tamdēļ esmu spiests šo brīdi,
Palikt dusmīgāks un nekrietns,
Un piedāvāt jau te un tagad,
Ar savām rokām tavu purnu piesmiet.

Sākas nežēlīga klope.
Kāds no skinhediem paķer atkritumu urnu, cits salauž soliņa dēli, cits tik ar dūrēm otru masē.

II ainas beigas.


III aina – BN jeb bez nosaukuma.

Darbība vēl joprojām turpinās pieturā.
Visi pārtraukuši dziedāt, un atplestām mutēm vēro kautiņu pretējā ielas pusē.
Pa šo laiku pieturā ar savu motociklu ir piestūmies Apskaustais.

Apskaustais

Skatos, brīnos rējēj bars
Arvien lielāks šeitan paliek,
Man gan uzjautrināties par tādiem,
Aizvien inter’santāk šķiet.

Ne jau tapēc atpakaļ es nācis,
Tam ir citi iemesli,
Pazaudēju savu bundžu,
Bet kāds jau iekšā lūkojies.

Man tur atmiņ’s svarīgas,
Kas nav citiem paredzētas,
Esiet nu tik laipni vienreiz,
Un ar labu atdodiet.

Uzpūtīgais biedriem pieturā

Paskat, paskat, kas te nācis
Spekulants un varens krāpnieks,
Kurš pat Ilguciema cietumā
Ir baisas lietos piekopis

Slidenais Apskaustajam

Vispār jau to tavu tarbu
Neesam rokās ņēmuši,
Nevajag mums tavas lietas,
Pašiem savu sen pietiek.

Apstarotais

Ko nu vīri laiku tērē?
Sen to sen jau esmu teicis,
Pieturā bij krietni labāk,
Kamēr stumdijās jams citur.

Bēdbūdis

Katrs izsenis mēs esam
Dīvainībām apveltīti,
Tādus radījuse mūs ir daba,
Neko tur nav lemts man izmainīt.

Nez no kuras puses ierods arī Sausais – džeks, kurš nekautrējas ar draugiem runāt.

Sausais uz to Apskausto
Beidzot situse tā stunda,
Kad mēs abi tiekamies,
Pieturā pat varens soliņš,
Uz kā varu pakāpties.

Klusums.
Atskan patīkama skaņa.
Naktsputna vadītais caurās grīdas tramvajs tuvojas pieturai.
Tajā, vaigu pie loga piespiedis sēd Visvarions80.
Atveras tramvaja durvis, pieturā esošie var dzirdēt, kā Visvarions, pēc labākajām F.Kirkorova live manierēm dzied dziesmu.

Visvariona80 dziedājums

Man vienalga vai dzer šņabi,
Minīti vai kokakolu,
Es it visur jūtos labi,
Man vienalga viss.

Naktsputns sēd un gaida.
Nez kurš no pieturā esošajiem kāps tramvajā, kurš gaidīs nākamo, un vai kādam/kādiem iekāpjot, kāds cits/citi neizkāps.

Par to, ko izvēlējušies lugas varoņi informācijas nav.

PS.
Kaut kur dziļi mežā, sēd pie datora kāds Sakarīgais – vieds pēc skata, vieds pēc darbiem, un žēli pūzdams konstatē.

Sakarīgais

Mells gar acēm atkal metas man,
Paldies šoreiz Ōzē diska jūzeram,
Velti lasot mausim rullīts dilst ar lusti,
Tas, jo jams par dzeju sauc, ir bērna šļupsti.

Kad jel atkal pienāks tāda diena,
Kad nebūs piesārņota topika neviena,
Lai ar baudu lapām pāri skrollēt spētu,
Lieki lasot, savu dārgo laiku netērētu.

Nogrand pērkons, atskan tauru skaņas, pie apvāršņa virs koku galotnēm parādās Visvarions80

Visvarions80 Saprātīgajam

Vēlos Tavu dzīvi vērst par labu,
Tādēļ turpmāk sārņot topikos man tabu.
Iesaku gan zināmiem, gan tiem, kas ieķērušies kaltā,
Spamot tur, kur ieplānots de-faultā.Beigas

Tiem, kas tankā...
Dārgo Lasītāj, visu turpmāk pieminēto varoņu vārdi un notikumi ir izdomāti vai nosapņoti, jebkāda veida notikumu sakritība ar reālajā dzīvē esošie notikumiem un personām ir:
1)nejaušība
2)Tavas slimīgās fantāzijas auglis.


_________________
LR2 toreiz uzskatīju un joprojām uzskatu par tādu atkritumu, ka labāk klausītos mirstošu kucēnu gaudās, nekā ļautu šlāgeriem izvarot savas smadzenes. ©️cehs.lv
Edgars
Edgars

Aries Number of posts : 17221
Foruma reputācija : 27985
Join date : 25.02.13
Age : 41
Dzīvesvieta : Stabu iela

http://natribu.org/lv/

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Dzvile Pirmdiena 29 Aprīlis 2013, 00:20

Penši priecājas kā bērni
Lai gan vakari ir drēgni.
Būs mums tēja,cepumiņi,
Panorāma,rēbusiņi.
Risinās tad mīklas savas
Tā lai nogurst visas malas.
Aclheimers dīc gar spaksi
Pensis izsauc šamam taksi.
Vēl jau prātā ir kād' dzirksts
Kas nav utu bodē pirkts.

_________________
"Liekot roku uz sirds, varu teikt, ka mana sirdsapziņa ir tīra," paziņoja Ušakovs
Dzvile
Dzvile

Scorpio Number of posts : 21174
Foruma reputācija : 38047
Join date : 09.03.13
Age : 46
Dzīvesvieta : Somerset

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Viesis Pirmdiena 29 Aprīlis 2013, 11:48

Nelaimīte.

Skādei šodien lielas bēdas,-
nevar kurpēs ieaut pēdas.
Sāksies tūliņ " cīņas likums":
kurpes ir,bet kājās plikums.
Ko lai dara?Kur lai skrien?
Ja uz kājām visi brien!

Viesis
Viesis


Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  zZveers Pirmdiena 29 Aprīlis 2013, 12:25

Haikas -

aiwa

zvērs grib gulēt
darba pilnas rokas
kafija dziest

kastē
mazie bērni zīž
man jāpalīdz

_________________
Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! 4feml8spzwzt87gtdnsl_thumb
zZveers
zZveers

Aries Number of posts : 404
Foruma reputācija : 4576
Join date : 26.02.13
Age : 36
Dzīvesvieta : Bieriņi reisising team

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Viesis Pirmdiena 29 Aprīlis 2013, 22:06

Nokrīt lietus lāse apaļa un svaiga,-
Tumsā veroties nakts palags pāri slīd...
Skatos es uz debesīm un gaidu,-
Varbūt mēness parādīsies rīt...


Viesis
Viesis


Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Dzvile Trešdiena 08 Maijs 2013, 21:03

Kindzulis ar lielu švunku
Naras sit ar garu rungu
Orakuls no malas vēro
Apzinīgu onku tēlo
Naziic ar nevainīgu seju
Uzlaiž naktī traku deju
Skāde ar bargu aci vēro
Un par naru sitēj sēro
Jims alus kruzē letā
Apbižotu tēlo setā
Edgars pidrillā ar mietu
Ietais auto skārda sietu
Pele grauž labu sieru
Lai var pārdomāt šo vielu
Dzvile no svešas salas
Vēro to no savas malas.p.s.Dzērumpantiņš,nepiekasīties. EMO smiekliņš smiekliņš smiekliņš

_________________
"Liekot roku uz sirds, varu teikt, ka mana sirdsapziņa ir tīra," paziņoja Ušakovs
Dzvile
Dzvile

Scorpio Number of posts : 21174
Foruma reputācija : 38047
Join date : 09.03.13
Age : 46
Dzīvesvieta : Somerset

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  jim-beam Trešdiena 08 Maijs 2013, 22:55

visiem viss slikti izkalusās! EMO šura

_________________
baigais kupāts!!! Basketball
Sievieti BimBamam !
Es neesmu tajā vecumā, kad neko nesaprot un dara muļķības. Es esmu vecumā, kad tās dara apzināti un ar baudu.
jim-beam
jim-beam

Scorpio Number of posts : 17720
Foruma reputācija : 33088
Join date : 02.03.13
Age : 43
Dzīvesvieta : tur kur ir intresanti orakulam

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Dzvile Svētdena 19 Maijs 2013, 11:17


7 Seconds.

Intrigas augstu celtas
Jima izdarības peltas
Uzmanības trūkums jostā
Aizved šamejo tik postā
Privātums ir pie kājas
Lai tik visi apkārt jājas
Banu norāvis par darbu
Uzskata to daudz par skarbu
Atvainoties nav par ļaunu
Tas nevienam nedar' kaunu
Varēs tad ar pilnu tvaiku
Pavadīt šeit jauki laiku.

_________________
"Liekot roku uz sirds, varu teikt, ka mana sirdsapziņa ir tīra," paziņoja Ušakovs
Dzvile
Dzvile

Scorpio Number of posts : 21174
Foruma reputācija : 38047
Join date : 09.03.13
Age : 46
Dzīvesvieta : Somerset

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Orākuls Pirmdiena 27 Maijs 2013, 23:32

No Norvēģijas pūš vējš
Tas pavasara smaržas dzēš
Pār latvju zemi savelkas tumšs
Kindzulis nopūšas - peregars kā mūžs!

_________________
Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Orakulmusha.sized
Orākuls
Orākuls
Admin

Number of posts : 43525
Foruma reputācija : 103861
Join date : 23.02.13
Dzīvesvieta : Paradīze

https://orakuls.forumotion.com

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Sviestc Piektdiena 19 Jūlijs 2013, 12:28

Kindzulis, bidē kas būvē,
to virtuvē pie sienas skrūvē.. Shocked 
Skāde vaicā "vacais krams,
Tavs prātiņš vairs nav izprotams?" Shocked 
Kindzulis tik glupi smaida..
Perina ko dumu,.... Maita! Priecigs 

Redz kad rīšot šnabi dikti,
Un uz pohām būšot slikti..
Tad pie šamā brīnumtrauka,
veldze pierāpojot būšot jauka... Priecigs 

_________________
Murgošanas un muldēšanas Speciālists, kā arī 1984. gada disko dziesmu eksperts.
Sviestc
Sviestc

Number of posts : 30456
Foruma reputācija : 45974
Join date : 15.03.13
Dzīvesvieta : Pilsētas parkā

http://www.spsauto.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Dzvile Ceturtdiena 15 Augusts 2013, 21:05

Sākas uguns
Kas sākas manā sirdī
Izved mani no tumsas
Kā no slimības
Tā sākas un nebeidzas
Kā baloži pažobelē
Tā laužas uz āru
Izaugs tā no manis
Kā kukurūza no lauka
Tā izaugs un pametīs mani
Uguns kas sākas sirdī.

_________________
"Liekot roku uz sirds, varu teikt, ka mana sirdsapziņa ir tīra," paziņoja Ušakovs
Dzvile
Dzvile

Scorpio Number of posts : 21174
Foruma reputācija : 38047
Join date : 09.03.13
Age : 46
Dzīvesvieta : Somerset

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Dzvile Otrdiena 03 Septembris 2013, 22:46

Tik balta spīdīga virsa
Tā mana smukā dirsa
Tev nebūs to tā grābstīt
Un neķītrības stāstīt
Lai ko arī domā
Ir jābūt labā omā
Lai izmantotu mani
Un abiem lai ir labi
Tik nomaksā to līzīti
Lai vari vadāt Ilzīti.
Es būšu vienmēr Tava
Tava nelaimīgā LADA.

_________________
"Liekot roku uz sirds, varu teikt, ka mana sirdsapziņa ir tīra," paziņoja Ušakovs
Dzvile
Dzvile

Scorpio Number of posts : 21174
Foruma reputācija : 38047
Join date : 09.03.13
Age : 46
Dzīvesvieta : Somerset

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Viesis Piektdiena 06 Septembris 2013, 12:43

Septembris ir atnācis
Precīzs ir tas maita
Nē,lai tā kā vasarai
Kam ir sava gaita

Drūmas domas uzdzinis
Nekrāso tas lapas
Būs vien tā kā zirdziņam
Jāpielieto klapes

Tikai žēl,ka notiek tā
Kā jau tas ir vienmēr
Krūze ir ,bet kafija
Nelien man vairs iekšā!Viesis
Viesis


Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Orākuls Sestdiena 14 Septembris 2013, 20:00

Koverversija!Sviests!

Mazā, sirmā Magonē
Jāj pa ceļu Sviests.
Ātri, ātri steidzas viņš,
Rokā zelta pīrādziņš.
Jāj un jāj un neapstājas,
Dzīvoklī tam nava mājas.
Līdz ko jaukie sapņi beidzas,
Viņam projām jāaizsteidzas.
Ilgi, šķiet man, projām biju;
Nu es atkal ieraudzīju:
Mazā, sirmā Magonē
Jāj pa ceļu Sviests.
Sidraboti pakaviņi,
Zili puķu iemauktiņi;
Pavadā kā pērles sienas
Senās, mīļās vinila plates.
Jāj un jāj un neapstājas,
Garāžā tam īstās mājas!

_________________
Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Orakulmusha.sized
Orākuls
Orākuls
Admin

Number of posts : 43525
Foruma reputācija : 103861
Join date : 23.02.13
Dzīvesvieta : Paradīze

https://orakuls.forumotion.com

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Edgars Sestdiena 16 Novembris 2013, 20:14

X-diena Loha dzīvē.

Apgalvot, ka Ludvigs ir veiksminieks, būtu, maigi sakot, muļķīgi. Lai gan pastāvīga darba vieta, īrēts dzīvoklis galvaspilsētā un personīgais auto, 26 gadus vecam jaunietim no laukiem, jau ir uzskatāms par sasniegumu.

Interese par datortehniku, programmēšanu un attiecīgi tehnikuma absolvēšana šai virzienā, jau pirms ceturtā kursa beigšanas, deva iespēju jaunietim atrast darbavietu vienā no lielākajiem programmēšanas kantoriem valstī.
Tas deva iespēju pamest tehnikuma kopmītnes un sākt patstāvīgu dzīvi vēl joprojām svešajā pilsētā. Pierastais lauku miers te gāja secen.
Kā jau lielos uzņēmumos pieņemts, konkurence uz paaugstinājumu bij tik liela, ka pirmos trīs gadus Ludvigs pavadīja rakstot visprastākās programmās, un cerot, ka lielie bosi novērtēs viņa centību.

Arī līzingā pirktā žurkā, kā Ludviga iemīļoto auto dēvēja dažādos forumos, prasīja savu. Gan laiku, gan ievērojamus ieguldījumus finansiālajā ziņā. Dažbrīd pat nācās pārtikt no roltoniem, lai tikai nodrošinātu automobīļa spēju pašam pārvietoties.
Bet par to Ludvigs nebēdāja, dzīvoja savu dzīvīti un bija dziegan apmierināts. It sevišķi brīžos, kad dzirdēja par savu vienaudžu dzīvi miestā, no kura viņš veiksmīgi bija ticis prom.

Protams, kā jau katram normālam vīrietim, Ludvigam arī patika sievietes. Varbūt šai jomā viņš nebij tik veiksmīgs kā kursabiedri, bet patiku tas tak nekādi nemazina.

Un tad nu pienāca tā diena, kad Ludvigs beidzot satika savu izredzētu, vismaz pašam tā šķita, meitene no mazpilsētas, kura bij ieradusies galvaspilsētā studēt medicīnu.
Ludvigs vairākkārtīgi centās jauno sirdsāķīti pierunāt uz kopdzīvi, saskatot reālu ģimenes potenciālu, bet meitene ne uzreiz bij gatava tam. Vismaz reizi nedēļā viņa apciemoja slimo omīti, vēl pa reizei palīdzēja kursabiedrenēm mācībās
Bet Ludvigs priecājās par to pašu, ko dzīve viņam deva.
Dzīvesvieta ir, auto ir, simpātiska draudzene ir. Ko gan vairāk var vēlēties.

Un te nejauši pienāca X-diena. Jau no agra rīta, sēžot uz poda, Ludvigs sajuta ko nelāgu. Izredzes uz paaugstinājumu darbā kļuva arvien niecīgākas, priekšniecībai viņš bij nepieciešams kā labs programmētājs, nevis vadītājs. Mīļotā meitene kārtējo reizi nakšņoja pie slimās omītes, un tas notika arvien biežāk. Auto ar nebij vairs tik uzticams kā agrāk.
Un tā nu visas dzīves nebūšanas saritinājās mezglā.

12.marts nebij tā veiksmīgākā, no visām dienām.
Auto, tehniskās apskates stacijā, aizgāja raznosā, un bij likvidējams. Štatu samazināšana ar atstāja Ludvigu bez iztikas līdzekļiem. Nejauši atklājās, ka mīļotajai meitenei nemaz nav omītes, pat vēl trakāk, mīļotā ir ielene, kura pat ne reizi nav apmeklējusi univeristāti, kopš pirmās sesijas.
Ludvigs bija apmulsis. Nekas cits neatlika, ka iedzert un paraudāt kādā forumā. Un te, vienīgā, kas saprata Ludviga problēmas, bij VV (Vidzemes Vecmeita), bet pārējiem šis skumjais stāsts tik deva lielisku iespēju ierēkt par to, ka Ludvigs ir LOHS.

_________________
LR2 toreiz uzskatīju un joprojām uzskatu par tādu atkritumu, ka labāk klausītos mirstošu kucēnu gaudās, nekā ļautu šlāgeriem izvarot savas smadzenes. ©️cehs.lv
Edgars
Edgars

Aries Number of posts : 17221
Foruma reputācija : 27985
Join date : 25.02.13
Age : 41
Dzīvesvieta : Stabu iela

http://natribu.org/lv/

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Sviestc Sestdiena 01 Februāris 2014, 15:24

Kad ziemas kailsals sit tev pie loga,
ar dūri, ledū kaltu, stindzinošu tādu-auksts..
Tu satrūksties un negribi to visu dabūt,
pie savas miera ligzdas, kur tu olas dēj...

Bet gadalaiki jau nav nekāds sponsors,
Tie iesist var ar tur un tad, kad nemaz negribas tev to..
un tāpēc jācenšās ir ielīst siltā segā,
kur ja ne vaidēt skaiļi var,
tad vismaz murrāt labsajūtā gan...

Un tieši tapēc Ontons, ar pliku punci,
un zandalēs, kam zolēm nodilums ir liels,
mēdz iziet krastmalā ar savu runci,
un abi,kuģus vērojot,tad bļauj ka salst..  


Bet tikmēr tie, kam spēks un vara,
tie katlos apkures bez jēgas ogles gāž..
Tie atver logus un feisus savus tajos bāž..
Da kaut ik dien, ko pārmest var tiem,
kam speķis ir, un visur karājās?

Neko!
Neko tiem darīt nevar tava īsā roka,
ne arī tavu domu lidojuma spēks!


Pēdējo reizi labojis Sviestc Sestdiena 01 Februāris 2014, 15:26; labots 1 reizi

_________________
Murgošanas un muldēšanas Speciālists, kā arī 1984. gada disko dziesmu eksperts.
Sviestc
Sviestc

Number of posts : 30456
Foruma reputācija : 45974
Join date : 15.03.13
Dzīvesvieta : Pilsētas parkā

http://www.spsauto.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Sviestc Sestdiena 01 Februāris 2014, 15:25

Kad tev kājā iekož zebra, Shocked 
Neraudi, bet brīnies stalts!
Nedaudz paberzē, un skaties,
Lai no tevis kas nenokalst..

Un kad iekāp kādā sūdā,
Uzreiz to nevaig kratīt nost!
Vajag papētīt, ko tas elpo,
un pēc tam tikai pretīm kost!

Un ja vecais, labais sētnieks,
Tev vairs negrib slaucit virsū,
Tātad varbūt tavā ķeselē
ir kaut kāds nedaudz slidens Pelikāns!
Varbūt.....

_________________
Murgošanas un muldēšanas Speciālists, kā arī 1984. gada disko dziesmu eksperts.
Sviestc
Sviestc

Number of posts : 30456
Foruma reputācija : 45974
Join date : 15.03.13
Dzīvesvieta : Pilsētas parkā

http://www.spsauto.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Orākuls Svētdena 09 Februāris 2014, 00:18

Kad sniegs krīt, daba klausās...
jo sniegpārslas ir skūpsti no debesīm!

_________________
Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Orakulmusha.sized
Orākuls
Orākuls
Admin

Number of posts : 43525
Foruma reputācija : 103861
Join date : 23.02.13
Dzīvesvieta : Paradīze

https://orakuls.forumotion.com

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Orākuls Sestdiena 08 Marts 2014, 19:39

Tikai beigta zivs peld pa straumei!

_________________
Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Orakulmusha.sized
Orākuls
Orākuls
Admin

Number of posts : 43525
Foruma reputācija : 103861
Join date : 23.02.13
Dzīvesvieta : Paradīze

https://orakuls.forumotion.com

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Orākuls Svētdena 13 Jūlijs 2014, 00:38

Kāpēc Paradīzē ielaida tos, kuri jūtas kā Ellē..?

_________________
Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Orakulmusha.sized
Orākuls
Orākuls
Admin

Number of posts : 43525
Foruma reputācija : 103861
Join date : 23.02.13
Dzīvesvieta : Paradīze

https://orakuls.forumotion.com

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Orākuls Sestdiena 30 Maijs 2015, 23:15

Mēs zinam tik daudz, bet jūtam tik maz ...


Priecigs

_________________
Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Orakulmusha.sized
Orākuls
Orākuls
Admin

Number of posts : 43525
Foruma reputācija : 103861
Join date : 23.02.13
Dzīvesvieta : Paradīze

https://orakuls.forumotion.com

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Sviestc Svētdena 27 Decembris 2015, 01:30

Pasaule smaida un rokas tev plašas,
tik reizēm kāds zilonis uz kājas tev min,
bet pagrūsties nedaudz, nu pasaki ka netīk,
un skat,
varbūt "Prāgā" tu nokļūsi drīz scratch

_________________
Murgošanas un muldēšanas Speciālists, kā arī 1984. gada disko dziesmu eksperts.
Sviestc
Sviestc

Number of posts : 30456
Foruma reputācija : 45974
Join date : 15.03.13
Dzīvesvieta : Pilsētas parkā

http://www.spsauto.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  ursus Pirmdiena 28 Decembris 2015, 20:22

ejiet visi tirst vnk DIRST
ursus
ursus

Pisces Number of posts : 9978
Foruma reputācija : 23140
Join date : 08.08.13
Age : 83
Dzīvesvieta : šMugļi

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Orākuls Otrdiena 29 Decembris 2015, 12:54

Tiekšanās pēc patiesām attiecībām nav vājuma pazīme! Orakuls

_________________
Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Orakulmusha.sized
Orākuls
Orākuls
Admin

Number of posts : 43525
Foruma reputācija : 103861
Join date : 23.02.13
Dzīvesvieta : Paradīze

https://orakuls.forumotion.com

Atpakaļ uz augšu Go down

Tēma tiem, kuriem ir ko teikt! Empty Re: Tēma tiem, kuriem ir ko teikt!

Post  Sponsored content


Sponsored content


Atpakaļ uz augšu Go down

Lapa 1 no 5 1, 2, 3, 4, 5  Next

Atpakaļ uz augšu

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā